afrykanistka


afrykanistka
[африканістка]
f
африканістика

Słownik polsko-ukraiński. 2014.